3,8GB trong 1 tháng. 

70,000 VND/month

5,8GB trong 1 tháng. 

100,000 VND/month

15GB trong 1 tháng. 

200,000 VND/month

30GB trong 1 tháng. 

300,000 VND/month

4GB trong 1 tháng. 

50,000 VND/month

2GB Data tốc độ cao

25.000đ/tháng trong 3 tháng đầ...(Chi tiết)

25,000 VND/month