Miễn phí cuộc gọi nội mạng≤10ph+10ph liên mạng.

...(Chi tiết)

50,000 VND/tháng

6GB Data truy cập mọi nội dung

20 phút thoại ngoại mạng(Chi tiết)

109,000 VND/tháng

8GB Data truy cập mọi nội dung

<...(Chi tiết)
139,000 VND/tháng

14GB Data truy cập mọi nội dung

40 phút thoại ngoại mạng<...(Chi tiết)

199,000 VND/tháng

6GB Data

20 phú...(Chi tiết)

109,000 VND/tháng

8GB Data

30 phú...(Chi tiết)

139,000 VND/tháng