4GB data

Free data xem SCTV Thể thao(Chi tiết)

79,000 VND/tháng

6GB data

Free data Liên quâ...(Chi tiết)

129,000 VND/tháng

12GB sử dụng trong 01 tháng.

(Chi tiết)

120,000 VND/tháng

22GB sử dụng trong 01 tháng.

(Chi tiết)

200,000 VND/tháng

36GB sử dụng trong 01 tháng.

Hê...(Chi tiết)

300,000 VND/tháng

4,8GB sử dụng trong 01 tháng.(Chi tiết)

70,000 VND/tháng