*Ưu đãi

- 6GB data truy cập mọi nội dung...(Chi tiết)

119,000 VND/tháng

Gói Game: 129.000đ

*Ưu đãi

<...(Chi tiết)
129,000 VND/tháng

4GB data truy cập mọi nội dung

Free datavà nội dung xem S...(Chi tiết)

79,000 VND/tháng

12GB trong khoảng 1 tháng. 

120,000 VND/tháng

20GB trong 1 tháng. 

200,000 VND/tháng

4GB trong 1 tháng và liên tiếp 6 tháng....(Chi tiết)

250,000 VND/lần