50 tin nhắn nội mạng + 50 tin nhắn ngoại mạng

20,000 VND/tháng

100 tin nhắn nội mang + 100 tin nhắn ngoại mạng

40,000 VND/tháng

50SMS nội mạng Vinaphone(Chi tiết)

3,500 VND/ngày

200 tin nhắn nội mạng + 200 tin nhắn ngoại mạng. 

60,000 VND/tháng

Miễn phí 20 phút gọi trong nước, sử dụng trong ng&ag...(Chi tiết)

6,000 VND/ngày

2GB with high speed 3G Data daily

249.000đ/15 days

249,000 VND/tháng