Đọc truyện trên di động 

EN
5,000 VND/week

Cổng video giải trí

EN
5,000 VND/week

Cổng thông tin bóng đá 

EN
2,000 VND/day

Cổng thông tin tri thức.

EN
2,000 VND/day

Giải trí đa phương tiện Media

EN
5,000 VND/week

Thể thao tổng hợp

EN
5,000 VND/week