1.000 phút gọi di động nội mạng VNP + 20 phút  ngoại ...(Chi tiết)

90,000 VND/tháng

Miễn phí cuộc gọi nội mạng≤10ph+10ph liên mạng.

...(Chi tiết)

50,000 VND/tháng

6GB Data truy cập mọi nội dung

20 phút thoại ngoại mạng(Chi tiết)

109,000 VND/tháng

8GB Data truy cập mọi nội dung

<...(Chi tiết)
139,000 VND/tháng

14GB Data truy cập mọi nội dung

40 phút thoại ngoại mạng<...(Chi tiết)

199,000 VND/tháng

6GB Data

20 phú...(Chi tiết)

109,000 VND/tháng