- 9GB Data tốc độ cao

- Miễn phí cước vượt gói

100,000 VND/tháng

- 20GB Data tốc độ cao

- Miễn phí cước vượt gói(Chi tiết)

200,000 VND/tháng

Giới thiệu:

Nếu Quý Khách cần sử ...(Chi tiết)

120,000 VND/tháng

Giới thiệu:

Nếu Quý Khách cần sử ...(Chi tiết)

90,000 VND/tháng

D15

15,000 VND/ngày

Giới thiệu:

Nếu Quý Khách cần sử ...(Chi tiết)

10,000 VND/ngày