VIETTALK (Gói cước ngày)

2,000 VND/day

- Bài viết, video clip dành cho lứa tuổi thiếu nhi xoay qu...(Chi tiết)

3,000 VND/day

- 10 phút gọi nội mạng miễn phí mỗi ngày
- Từ ...(Chi tiết)

3,000 VND/day