Đọc truyện trên di động 

5,000 VND/tuần

Cổng video giải trí

5,000 VND/tuần

Cổng thông tin bóng đá 

2,000 VND/ngày

Cổng thông tin tri thức.

2,000 VND/ngày

Giải trí đa phương tiện Media

5,000 VND/tuần

Thể thao tổng hợp

5,000 VND/tuần