- Miễn phí cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 20 phút ...(Chi tiết)

89,000 VND/tháng

- Miễn phí cuộc gọi nội mạng Vinaphone(Chi tiết)

89,000 VND/tháng

KMCB

3,000 VND/ngày