50 tin nhắn nội mạng + 50 tin nhắn ngoại mạng

20,000 VND/month

100 tin nhắn nội mang + 100 tin nhắn ngoại mạng

40,000 VND/month

50SMS nội mạng Vinaphone(Chi tiết)

3,500 VND/day

200 tin nhắn nội mạng + 200 tin nhắn ngoại mạng....(Chi tiết)

60,000 VND/month

Miễn phí 20 phút gọi trong nước, sử dụng trong ng&ag...(Chi tiết)

6,000 VND/day

Miễn phí từ phút thứ 2 đến phút thứ 10 của tấ...(Chi tiết)

3,000 VND/day