KMCB

29,000 VND/tháng

KMCB

39,000 VND/tháng

KMCB

59,000 VND/tháng

KMCB

79,000 VND/tháng

- Miễn phí cuộc gọi nội mạng Vinaphone≤10ph+10ph liên mạ...(Chi tiết)

50,000 VND/tháng

50 tin nhắn nội mạng + 50 tin nhắn ngoại mạng

20,000 VND/tháng