5GB Data tốc độ cao

Miễn phí cước vượt gói

70,000 VND/tháng

9GB Data tốc độ cao.

Miễn phí cước vượt gói.

100,000 VND/tháng

20GB Data tốc độ cao

Miễn phí cước vượt gói

200,000 VND/tháng

3GB sử dụng trong 3 ngày.

Hết dung lượn...(Chi tiết)

15,000 VND/3 ngày

4GB data

Free data truy cập Zalo(Chi tiết)

79,000 VND/tháng

6GB data

Free data xem Fim+ cơ...(Chi tiết)

119,000 VND/tháng