50 tin nhắn nội mạng + 50 tin nhắn ngoại mạng

20,000 VND/tháng

100 tin nhắn nội mang + 100 tin nhắn ngoại mạng

40,000 VND/tháng

50SMS nội mạng Vinaphone(Chi tiết)

3,500 VND/ngày

200 tin nhắn nội mạng + 200 tin nhắn ngoại mạng. 

60,000 VND/tháng

6GB Data

20 phút thoại ...(Chi tiết)

109,000 VND/tháng

8GB Data

30 phút thoại ...(Chi tiết)

139,000 VND/tháng