50 phút nội mạng Vinaphone+50 SMS nội mạng sử dụng trong ng...(Chi tiết)

5,000 VND/day

1500 phút gọi nội mạng Vinap...(Chi tiết)

69,000 VND/month

1500 phút gọi nội mạng Vinap...(Chi tiết)

89,000 VND/month

Miễn phí 250 phút gọi tới một thuê bao v&agrav...(Chi tiết)

20,000 VND/month

2GB tốc độ cao+200 phút gọi nội mạng (Chi tiết)

50,000 VND/month

15GB with hight speed 3G Data

50.000đ/15 days

50,000 VND/week