14GB Data truy cập mọi nội dung...(Chi tiết)

199,000 VND/tháng

Miễn phí 20 phút gọi trong nước, sử dụng trong ng&ag...(Chi tiết)

6,000 VND/ngày

Miễn phí 20 phút gọi trong nước, sử dụng trong ng&ag...(Chi tiết)

6,000 VND/ngày

Miễn phí từ phút thứ 2 đến phút thứ 10 của tấ...(Chi tiết)

3,000 VND/ngày

1,5GB with high speed 3G/4G...(Chi tiết)

249,000 VND/tháng

2GB with high speed 3G/4G Data daily(Chi tiết)

179,000 VND/tuần