(Chi tiết)
29 VND/month

G&Oacu...(Chi tiết)

245 VND/month

1.500 phút gọi di động nội mạng VNP + 50 phút ngoại mạng +...(Chi tiết)

125,000 VND/month

1.500 phút gọi di động nội mạng VNP + 70 phút ngoại mạng +...(Chi tiết)

145,000 VND/month

2.000 phút gọi di động nội mạng VNP + 100 ph&ua...(Chi tiết)

195,000 VND/month

250 phút nội mạng Vinaphone+250 SMS nội mạng+gói MAX...(Chi tiết)

29,000 VND/month