10 phút nội mạng Vinaphone+10 SMS nội mạng+200MB sử dụng tr...(Chi tiết)

2,500 VND/ngày

10 phút nội mạng Vinaphone+10 SMS nội mạng+200MB sử dụng tr...(Chi tiết)

2,500 VND/ngày

250 phút nội mạng Vinaphone+250 SMS nội mạng+1,2GB (hê...(Chi tiết)

100,000 VND/tháng

100 phút nội mạng Vinaphone+100 SMS nội mạng+300MB sử dụng ...(Chi tiết)

30,000 VND/tháng

250 phút nội mạng Vinaphone+250 SMS nội mạng+6...(Chi tiết)

50,000 VND/tháng

Miễn phí cuộc gọi nội mạng≤10ph,10ph liên mạng.

...(Chi tiết)

50,000 VND/tháng