Giới thiệu:

Nếu Quý khách cần sử ...(Chi tiết)

3,500 VND/day

200 tin nhắn nội mạng + 200 tin nhắn ngoại mạng....(Chi tiết)

60,000 VND/month

6GB Data truy cập mọi nội dung;

...(Chi tiết)
109,000 VND/month

8GB Data truy cập mọi nội dung; ...(Chi tiết)

139,000 VND/month

8GB Data truy cập mọi nội dung;

30...(Chi tiết)

139,000 VND/month

- 8GB Data truy cập mọi nội dung

- 30 phút thoại ngoại mạ...(Chi tiết)

139,000 VND/month