1.000 phút gọi di động nội mạng VNP + 20 phút  ngoại ...(Chi tiết)

90,000 VND/month

Miễn phí cuộc gọi nội mạng≤10ph+10ph liên mạng.

...(Chi tiết)

50,000 VND/month

- 6GB Data truy cập mọi nội dung

- 20 phút thoại ngoại mạ...(Chi tiết)

109,000 VND/month

- 8GB Data truy cập...(Chi tiết)

139,000 VND/month

- 14GB Data truy cập mọi nội dung

- 40 phút thoại ngoại m...(Chi tiết)

199,000 VND/month

6GB Data

20 phú...(Chi tiết)

109,000 VND/month