4GB trong 1 tháng và liên tiếp 6 tháng....(Chi tiết)

250,000 VND/time

3GB trong khoảng 1 tháng. 

50,000 VND/month

5GB trong 1 tháng và liên tiếp 12 tháng...(Chi tiết)

500,000 VND/time

6GB trong khoảng 1 tháng. 

70,000 VND/month

5GB Data tốc độ cao

Miễn phí cước vượt gói

70,000 VND/month

9GB Data tốc độ cao.

Miễn phí cước vượt gói.

100,000 VND/month