1GB trong 07 ngày. 

20,000 VND/tuần

50MB trong khoảng 1 tháng. 

10,000 VND/tháng

1,5GB trong khoảng 1 tháng. 

120,000 VND/tháng

150MB trong khoảng 1 tháng. 

25,000 VND/tháng

 500MB trong khoảng 1 tháng. 

50,000 VND/tháng

1,5GB trong khoảng 1 tháng và gọi nội mạng 70.000đ/t...(Chi tiết)

70,000 VND/tháng